ช่วงล่างของผ้าเปิดเว้ากว้างขึ้นเพื่อการใช้ขับถ่าย

การยกตัวขึ้นจะอยู่ในลักษณะท่านั่งตัวตรง

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ผ้ายกตัวผู้ป่วยแบบเปิดก้น”