Return to previous page

>>VDO สาธิตวิธีการใช้งานเครื่องวัดความดันโลหิต ChoiceMMed รุ่น BP10<<


หน้าจอแสดง วัน, เวลา, ความดัน Systolic, ความดัน Diastolic, อัตราการเต้นของชีพจร, แถบบอกระดับความดัน, สัญลักษณ์บอกการเต้นของหัวใจผิดปกติ, สัญลักษณ์แจ้งการรัดผ้าพันแขน, สัญลักษณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว, สัญลักษณ์ถ่านใกล้หมด, ลำดับข้อมูลที่บันทึก

ข้อต่อผ้าพันแขน และรูเสียบเป็นสีส้ม เพื่อสังเกตุได้ง่ายในการต่อผ้าพันแขนเข้ากับตัวเครื่อง

อุปกรณ์ที่อยู่ในชุด เครื่องวัดความดัน 1 เครื่อง, ผ้าพันแขนสำหรับผู้ใหญ่ (ใช้กับแขนขนาด 22-45 ซม.) 1 ชุด, ถ่าน AA 4 ก้อน,คู่มือการใช้งาน และ กระเป๋าใส่อุปกรณ์ 1 ใบ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “เครื่องวัดความดันโลหิต ChoiceMMed รุ่น BP10”

Related Products