Return to previous page
การใช้งาน เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการดูแลในลักษณะพิเศษ เช่น เด็กพิเศษ
เบาะนั่ง ความกว้าง 45 เซนติเมตร
ที่พักแขน สามารถเปิดที่พักแขนได้สำหรับพาคนนั่งออกจากทางด้านข้างของรถเข็น
ที่พักศีรษะ ใช้สำหรับรองศีรษะของคนนั่งเมื่อต้องอยู่บนรถเข็นเป็นเวลานานๆ เพื่อความสบาย
ที่พักเท้า สามารถพับขึ้นลงได้ ใช้สำหรับวางเท้าเวลานั่งบนรถเข็น
มือจับ สำหรับผู้ดูแลในการปรับเอนรถเข็น

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “รถเข็นวีลแชร์ปรับเอนนั่ง ล้อ 24 นิ้ว รุ่น 985-F1”

Related Products