Return to previous page

สาธิตวิธีการใช้เตียงผู้ป่วยและคนชรา ไฟฟ้า 5 ไกร์ ราวปีกนก รุ่น SK-5S

ความยาวรวมหัวท้ายเตียง 228 เซนติเมตร และความสูงใต้เตียงเมื่อปรับต่ำสุด 45 เซนติเมตร

ความสูงจากพื้นถึงเบาะ 82 เซนติเมตร

ฟังก์ชั่นของเตียงไฟฟ้าในท่ากายภาพบำบัด Trendelenburg

รับน้ำหนักคนนอนได้ 250 กิโลกรัม  ปรับยกสูงส่วนขาได้ 35 องศา  ปรับยกสูงส่วนหลังได้ 85 องศา

มีฟังก์ชั่นการชั่งน้ำหนักคนนอนได้ เปรียบเทียบน้ำหนักในแต่ละครั้งได้

มีปุ่มฟังก์ชั่นการแจ้งเตือนเมื่อผู้ป่วยลุกออกจากเตียง ป้องกันคนไข้แอบลุกจากเตียงได้

ส่วนท้ายเตียงมีแผงปุ่มควบคุมการทำงานของเตียงไฟฟ้า

รีโมทควบคุมเตียงไฟฟ้าและปุ่มควบคุมการทำงานเตียงที่ราวปีกนก

สวิทช์ฉุกเฉินสำหรับ เปิด/ปิด การทำงานของเตียงไฟฟ้า

ตัวเตียงไฟฟ้ามีแบตเตอรี่สำหรับใช้งาน สามารถใช้งานได้เมื่อไฟฟ้าดับ

หน้าปัดแสดงการปรับเอียงมุมองศาของเตียงไฟฟ้า

ระบบเซ็นทรัลล็อค  สามารถล็อคล้อเตียงพร้อมๆ กันทั้ง 4 ล้อ

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “เตียงผู้ป่วยและคนชรา ไฟฟ้า 5 ไกร์ ราวปีกนก ชั่งน้ำหนักคนนอนได้ รุ่น SK-5S Weight”